แปซิฟิค แมชชีนเนอรี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

795,797 พระรามที่2 ซอย42
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150


โทรศัพท์ :  085-545-9000
                       02-898-6616
                       02-898-6688  
โทรสาร : 028986615
อีเมล์ : Pacific-crane@hotmail.com

                             ติดต่อสอบถามข้อมูล


ชื่อ :  
อีเมล์ :  
โทร :  
เรื่อง :
ข้อความ :  
 
 


ดู แปซิฟิค แมชชีนเนอรี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า