บริษัท แปซิฟิค แมชชีนเนอรี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ออกแบบ ติดตั้ง และบริการลิฟท์ส่งของเครน, CRANE, รอก, HOIST,เครนไฟฟ้า, เครนราง, เครนโรงงาน, OVERHEAD CRANE, TRAVELLING CRANE, เครนสนาม, GANTRY CRANE, รอกไฟฟ้า, ELECTRIC HOIST, รอกสลิงไฟฟ้า, รอกไฟฟ้าแบบสลิง, ELECTRIC WIRE ROPE HOISTS, รอกโซ่, รอกไฟฟ้าแบบโซ่, CHAIN HOIST, ELECTRIC CHAIN HOISTS, ลิฟท์ขนของ, LIFT GOODS LIFT, ลิฟท์ยกของ, ลิฟท์ขนส่งสินค้า, ELEVATOR, ล้อเครน, รางเครน, ระบบไฟฟ้าเครน, CONDUCTOR RAILS SYSTEM HIGH TRO-REEL, อุปกรณ์ประกอบเครนรอกไฟฟ้า ออกแบบติดตั้ง ซ่อม อะไหล่ เครน รอกไฟฟ้า รอกเครนไฟฟ้า ลวดสลิง โซ่ REMOTE CONTROL

ติดตามดูแลตลอดไป ตรวจเช็คทุกระยะ 3 เดือน ดำเนินงานโดยนายช่างวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการอบรมจากญี่ปุ่น

 

 
 


แปซิฟิค แมชชีนเนอรี่ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
795,797 พระรามที่2 ซอย42
แขวงบางมด เขตจอมทอง
กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 085-545-9000

                      02-898-6616

                      02-898-6688
โทรสาร :028986615
อีเมล์ :Pacific-crane@hotmail.com